Type to search

Wybrane przykłady zastosowania sprężonego powietrza w przemyśle

Sprężone powietrze wykorzystywane jest w wielu branżach, najczęściej w zakładach produkcyjnych. Wiele z nich dysponuje własną sprężarkownią z układami pneumatycznymi,  w których znajdują się kompresory powietrza. Natomiast w mniejszych zakładach, w których wysoka wydajność układu pneumatycznego nie jest wymagana, stosowane są pojedyncze sprężarki powietrza. W jakich gałęziach przemysłu wykorzystuje się sprężone powietrze?

Sprężone powietrze w przemyśle medycznym

Sprężone powietrze jest używane do produkcji farmaceutyków w przemyśle medycznym. Sprężarki powietrza muszą posiadać odpowiednią wydajność oraz dostarczać wysokiej jakości powietrze, aby nie doszło do zanieczyszczenia produktów. Każdy proces produkcji wykazuje różne zapotrzebowanie na ilość sprężonego powietrza. Dlatego na rynku dostępne są kompresory powietrza o różnej wydajności. Ponadto sprężone powietrze jest również wykorzystywane w szpitalach, m.in. w aparatach tlenowych przeznaczonych dla pacjentów z niewydolnością oddechową, a także w gabinetach stomatologicznych m.in. do piaskowania zębów lub dostarczania gazu znieczulającego.

Kompresory powietrza w procesie rekultywacji jezior

Niektóre jeziora oraz akweny wodne wymagają przeprowadzenia rekultywacji wskutek wieloletnich zaniedbań, które wywołały wysokie stężenia azotanów i fosforanów oraz niedobory tlenu. Żeby chronić organizmy żywe w wodzie i tym samym środowisko wodne, niezbędne jest przeprowadzenie procesu rekultywacji. Dzięki temu dochodzi zasysania wody z dolnych stref i jednoczesnego jej mieszania za pomocą pęcherzyków powietrza wytwarzanych przez sprężarki powietrza podłączone do systemu napowietrzania. To sprawia, że w danym akwenie pojawia się więcej tlenu, co pozytywnie wpływa na ekosystem oraz rozkład materii organicznej.

Sprężarki powietrza w przemyśle lakierniczym

Sprężarki powietrza w lakierniach muszą posiadać wysoką wydajność oraz dostarczać wysokiej jakości powietrze, wolne od zanieczyszczeń, aby uzyskać trwałą i estetyczną powierzchnię lakieru. Sprężone powietrze jest niezbędne do malowania z użyciem pistoletu malarskiego lub specjalnych dysz natryskowych znajdujących się w kabinach lakierniczych. W niektórych przypadkach przed nałożeniem warstwy lakieru, niezbędne jest piaskowanie, aby oczyścić daną powierzchnię ze starej powłoki malarskiej. W zależności od wielkości, zakłady wyposażone są w sprężarkownie o wydajności adekwatnej do zapotrzebowania na sprężone powietrze lub pojedyncze, mniejsze kompresory powietrza.

Wykorzystanie sprężonego powietrza w przemyśle spożywczym

Sprężone powietrze w przemyśle spożywczym stosowane jest w następujących etapach produkcji:

  • na liniach napełniających
  • w przyzakładowych laboratoriach
  • w rozdrabnianiu i siekaniu składników
  • rozpylaniu i osuszaniu
  • pakowaniu próżniowym zapewniającym hermetyczną szczelność
  • homogenizacji i zagęszczaniu składników w formie sproszkowanej
  • do filtrowaniu cieczy lub gazów
  • napowietrzaniu składników
  • spulchnianiu oraz transportowaniu materiałów sypkich w systemach rurowych.

W zakładach produkcyjnych sprężarki powietrza muszą w szczególności spełniać określone normy, gdy sprężone powietrze ma bezpośrednią styczność ze składnikami spożywczymi, np. podczas mycia warzyw lub owoców pod ciśnieniem. Sprężone powietrze jest wykorzystywane w transporcie produktów, a także dozowaniu składników w trakcie powstawania produktu finalnego. Kompresory powietrza w wielu branżach są niezbędne w procesie produkcji. Znajdują zastosowanie zarówno w przyzakładowych sprężarkowniach, jak i jako osobne elementy wyposażenia. Natomiast parametry urządzeń należy dobierać odpowiednio do zapotrzebowania zakładu na ilość sprężonego powietrza.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *