Type to search

Masy plastyczne – czy wiesz jak zabawa nimi wpływa na rozwój dziecka?

Dzisiejszy system wychowawczy charakteryzuje się priorytetowym naciskiem na rozwój umiejętności adaptacyjnych dzieci. Ma to na celu dostrojenie naszych pociech do funkcjonowania zarówno w systemie szkolnym, jak i w dorosłym życiu. Jak jednak stymulować je od najmłodszych lat, by kolejne okresy rozwojowe przechodziły łagodnie i szybko? Jednymi z wysoko cenionych oraz sprawdzonych sposobów są zabawy z wykorzystaniem mas plastycznych.

Masy plastyczne – rodzaje i dopasowanie wiekowe

Na rynku dostępna jest cała gama produktów z zakresu oddziaływania sensorycznego na zmysły naszych dzieci. Wybierając je, należy przede wszystkim kierować się adekwatnością wiekową. Wśród popularnych mas plastycznych możemy zatem znaleźć takie jak:

 • plastelina – odpowiednia dla dzieci już w wieku 1,5 roku
 • modelina – zalecany wiek wynosi tu minimum 2 rok życia dziecka
 • glina – można z nią pracować już od 4 roku życia dziecka

Innymi masami plastycznymi, które sukcesywnie wpisują się w omawiane grono są również ciastolina lub masa solna.

Niemniej, w przypadku najmłodszych amatorów tego typu zabaw, nieodzowna jest kontrola opiekuna, by produkt nie dostał się do buzi.

Zalety zabaw z wykorzystaniem mas plastycznych dla rozwoju dziecka

Wartość stosowania mas plastycznych w pracy z dzieckiem jest bardzo wysoka. Niesie ona za sobą całe spektrum zalet dla poprawy i przyspieszenia rozwoju człowieka. Poniżej analiza korzyści, jakie płyną z oddziaływania wielozmysłowego tych produktów.

1. Zalety neurobiologiczne

Dzięki aktywowaniu zmysłu dotyku i wzroku młody mózg człowieka zaczyna produkować coraz więcej połączeń między neuronami, co przyczynia się do rozwoju i rozrostu ośrodka zwanego homunkulusem czuciowym. Oznacza to, że mózg szybciej tworzy wysoko jakościowe reprezentacje elementów świata zewnętrznego. W efekcie, dziecko przechodzi szybszy proces adaptacji, co przygotowuje je do sprawnego funkcjonowania w świecie.

2. Zalety neurolingwistyczne

Prawdą jest, że mowa człowieka rozwija się dzięki polisensorycznej stymulacji. Wspólna zabawa prowokuje rozmowę, zaś przy jednoczesnym angażowaniu wzrokowo-dotykowym, stanowi optymalne wprowadzenie do treningu mowy oraz umiejętności piśmienniczych.

3. Zalety psychologiczne

Praca z masami plastycznymi stanowi:

 • świetne pole do wyrazu swoich lęków i innych emocji
 • trening uczenia się toku myślenia przyczynowo skutkowego (w efekcie działań własnych można coś stworzyć lub to zniszczyć)
 • uczenie się umiejętności grupowej współpracy zarówno podczas zabaw z opiekunem, jak i rówieśnikami
 • wzmocnienie poczucia pewności siebie na podstawie samodecydowania o formie wytworu i osiągania sukcesów na tej płaszczyźnie
 • wstęp do osiągnięcia dojrzałości szkolnej dzięki powtarzalnym i częstym powodzeniom w prostych czynnościach

4. Zalety terapeutyczne

Zalety terapeutyczne odnoszą się do ćwiczeń, by wyeliminować różnego typu problemy, z którymi borykają się nasze pociechy. Możemy wymienić tu:

 • usprawnienie motoryki małej, niezbędnej do prawidłowej nauki pisania dzięki ćwiczeniom koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • stosowanie tego typu terapii jako świetnej techniki relaksacyjnej w przypadku nadpobudliwości, zaburzeń lękowych czy terapii dzieci WWD (wysoko wrażliwych)
 • trening umiejętności skupienia uwagi

5. Wspomaganie procesu samorozwoju jednostki

Dzięki pracom sensoplastycznym młody człowiek może rozwijać i odkryć swą osobowość. Następuje tu rozkwit takich cech jak:

 • kreatywność
 • samodzielność
 • określenie swoich preferencji w sferze zamiłowań i upodobań

Jak widać, praca z masami plastycznymi niesie za sobą same korzyści dla rozwoju naszych pociech. To świetna alternatywa dla efektywnego wypełniania czasu w domu, jak i zajęć w placówkach edukacyjnych oraz terapeutycznych.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *