Type to search

Od czego zacząć księgowość w swojej firmie?

Zakładając firmę, trzeba być świadomym obowiązków rozliczeniowych, z których muszą wywiązać się wszystkie podmioty gospodarcze. Istnieją trzy możliwości prowadzenia księgowości w firmie: zlecenie jej prowadzenia biuru rachunkowemu, zatrudnienie księgowego lub prowadzenie księgowości samodzielnie. Już na etapie zakładania firmy należy we wniosku CEIDG wskazać podmiot, który będzie zajmował się rozliczeniami.

Podejmując decyzję o prowadzeniu księgowości na własną rękę, nie można zapomnieć o odpowiednim przygotowaniu. Idealnym rozwiązaniem są programy rozliczeniowe, które zaprojektowane są w sposób maksymalnie ułatwiający prowadzenie rachunkowości w firmie.

Księgowość małych firm opiera się przede wszystkim na KPiR – księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów. Na jej podstawie przedsiębiorca rozlicza się z Urzędem Skarbowym. Niekiedy wymagane jest prowadzenie dodatkowych ewidencji m.in. ewidencji środków trwałych, wyposażenia, przebiegu pojazdów.

Podatek VAT

W przypadku wyboru opodatkowania czyniącego przedsiębiorcę czynnym płatnikiem VAT należy składać do 25. dnia miesiąca po okresie rozliczeniowym odpowiednie deklaracje – VAT-7 (rozliczenie miesięczne) lub VAT-7K (rozliczenie kwartalne).

Na płatnikach VAT leży również obowiązek wystawiania faktur do 15. dnia miesiąca po miesiącu, w którym została wykonana dana usługa lub nastąpiła dostawa towaru. Warto również pamiętać, że istnieje możliwość udokumentowania wszystkich transakcji dokonanych przez kontrahenta w ciągu miesiąca poprzez wystawienie faktury zbiorczej za cały miesiąc.

Składki ZUS

Każdy płatnik składek ZUS ma obowiązek odprowadzania ich do 10. dnia każdego miesiąca w przypadku samodzielnego prowadzenia działalności bez pracowników lub do 15. dnia kiedy w firmie zatrudnione są osoby.

Urząd po otrzymaniu od przyszłego przedsiębiorcy druku CEIDG-1, przesyła druk ZUS ZFA do odpowiedniego organu, dzięki któremu przedsiębiorca staje się płatnikiem składek ZUS. Po ich opłacaniu należy pamiętać o zachowywaniu potwierdzenia i ewentualnym zaznaczeniu uregulowania płatności w systemie księgowym.

Rozliczanie podatku dochodowego – przed 20. dniem miesiąca po określonym okresie rozliczeniowym – dodanie wszystkich kosztów – trzeba wiedzieć co może być kosztem.

Kolejną bardzo istotną sprawą jest podatek dochodowy. Jego rozliczenia dokonuje się w Urzędzie Skarbowym odpowiednim dla miejsca zamieszkania (w przypadku osób fizycznych).

Rozliczeń podatku dochodowego można dokonywać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym. Należy uregulować zobowiązanie do 20. dnia następnego miesiąca lub kwartału w zależności od formy rozliczenia.

Aby prawidłowo rozliczyć się z Urzędem Skarbowym należy w pierwszej kolejności zebrać wszystkie koszty prowadzenia działalności. Trzeba pamiętać o poprawnym przepisaniu wszelkich danych (kwoty netto, stawki VAT i kwoty VAT) w KPiR.

Podsumowanie

Prowadzenie własnej księgowości wiąże się z licznymi obowiązkami, które w przypadku mniejszej firmy mogą być przeprowadzane na własną rękę. Warto przede wszystkim znaleźć odpowiedni program, który umożliwia łatwe wyliczanie wszystkich zobowiązań oraz wydruk KPiR.

Należy pamiętać, że prowadzenie księgowości małych firm opiera się na bardzo uproszczonych zasadach, dlatego przy niewielkiej ilości faktur z powodzeniem można samodzielnie prowadzić rachunkowość w swojej działalności. W przypadku rozwoju firmy warto jednak zastanowić się nad skorzystaniem z usług biura księgowego, co pozwala na skupienie się na fundamentalnej działalności przedsiębiorstwa.

Źródło: Mddp-outsourcing.pl – biuro rachunkowe Warszawa

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *