Type to search

Kiedy warto pomyśleć o terapii rodzinnej?

W niektórych sytuacjach życiowych porada specjalisty okazuje się jedynym wyjściem z trudnej sytuacji. Rodzina to komórka społeczna, która egzystuje wedle pewnych zasad i norm. W przypadku kiedy pojawiają się napięcia prowadzące do konfliktów, osłabienie więzi czy brak bliskości, relacje między domownikami mogą cierpieć na różnego rodzaju dysfunkcje. W szczególności w przypadku rodziny ważne jest, aby tego sytuacje rozwiązywać. Długotrwałe problemy mogą mieć negatywny wpływ na rozwój psychiczny i społeczny dziecka, rzutując na jego dorosłe życie. Także dyskomfort małżonków, spowodowany trudnościami, może pozbawić ich małżeństwo fundamentów, takich jak wsparcie, zaufanie, wzajemna pomoc i wyrozumiałość.

Trudności w komunikacji między domownikami

Dzieci traktują rodziców jak wzorzec. Naśladują ich zachowanie, chcą być tacy jak mama i tata. Również przez obserwację najbliższego otoczenia uczą się poszczególnych sposobów zachowania, także tworzenia relacji. Jeśli między małżonkami dochodzi do coraz częstszych kłótni, trudności w komunikowaniu się i znalezieniu wspólnego języka, taka relacja może negatywnie odbić się na dziecku. Z jednej strony pogorszeniu ulega jakość związku, z drugiej dziecko, nierozumiejące problemu, może czuć się winne całej sytuacji lub utracić poczucie bezpieczeństwa i bliskości z rodzicami, co prowadzi do poważniejszych zaburzeń. Dzięki spotkaniom z psychoterapeutą nie tylko rodzice mają możliwość porozmawiać o swoich trudnościach. Jest to także moment, w którym dziecko mówi o swoich obawach lub uczy się wyrażać własne emocje, a także rozumieć je i radzić sobie w nimi.

Traumatyczne doświadczenia w rodzinie

Niektóre z trudnych sytuacji życiowych odciskają piętno na całej rodzinie. Jednym z takich zdarzeń może być śmierć bliskiej osoby lub jej choroba. W takich sytuacjach, w ramach systemu obronnego, trudne stany emocjonalne ulegają wyparciu. Wiele osób wtedy staje się bardziej zamknięta emocjonalnie, a nawet chłodna. Wpływa to na jakość relacji całej rodziny. Spotkanie z terapeutą pozwala przepracować trudne doświadczenia. Oczywiście można próbować przeboleć stratę i samodzielnie uporać się z uczuciami, jednak spotkania ze specjalistą pozwalają bardziej panować nad całym procesem i ułatwiają członkom wzajemnie zrozumie i okazanie wsparcia.

Zmiana otoczenia

W wyniku sytuacji życiowych, jak utrata pracy lub potrzeba zmiany miejsca, tak samo dzieci jak i rodzice mogą czuć się obco w nowej sytuacji. Niejednokrotne to młodsi bardzo przeżywają rozstania z rówieśnikami, obawiają się nowych znajomych, stają się nieufni i wyobcowani. W celu zapewnienia jak najlepszego rozwoju społecznego oraz funkcjonowania w nowym otoczeniu psychoterapeuci pomagają osobom w odnalezieniu się w nowej sytuacji, sprecyzowaniu własnych emocji i zrozumieniu ich źródła.

Zmiana w zachowaniu dziecka

Tak samo w okresie dzieciństwa jak i dojrzewania, dzieci przechodzą przez szereg zmian fizycznych i psychicznych. Rodzice powinni zwracać uwagę na zachowanie dziecka. Jeśli zaczyna wykazać cechy inne niż wcześniej, jak izolacja, skrytość, małomówność. Może być to sygnał, iż dziecko przeżywa jakieś trudności, z którymi próbuje sobie poradzić. Często rozmowy w towarzystwie mediatora, którym jest terapeuta pozwalają odbudować więź między rodzicami a dzieckiem oraz pomagają w budowaniu zdrowiej relacji

Zaburzenia jednego z rodziców

Bez wątpienia jest to jeden z najważniejszych punktów. Funkcjonowanie w jednym domu z osobą, która cierpi na zaburzenia emocjonalne i zmaga się ze swoimi problemami jest uciążliwe dla pozostałych domowników i odbija się na ich wspólnej relacji. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest podjęcie się spotkań w poradni psychologicznej. Pozwalają one zlokalizować źródła problemu, poprawić sytuację rodzinną i wpłynąć na budowanie relacji w rodzinie.

Terapia rodzinna – czy warto?

Wiele osób w dalszym ciągu obawia się spotkań z terapeutami. Podłoża tego lęku a nawet niechęci są różne. Bez wątpienia jednak dojrzali rodzice, którym zależy na dobru własnym jak i dzieci, w sytuacji, gdy zauważają problemy, zmagają się z trudnościami, czy mają problemy wychowawcze, powinni umówić się na spotkanie z psychologiem lub psychoterapeutą. Tego rodzaju wizyty są bardzo owocne dla całej rodziny, ułatwiają komunikację, uczą tego, aby słuchać drugą osobę, czy tego, jak radzić sobie z trudnymi emocjami.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *