Type to search

Wywiad gospodarczy w 2021 roku – dlaczego będzie miał kluczowe znaczenie?

2020 rok przyniósł niespodziewany zwrot w gospodarce światowej. Epidemia COVID-19 i załamanie gospodarki światowej zamknęły wiele biznesów i spowodowały, że konsumenci musieli zacisnąć pasa, przedsiębiorcy wstrzymać inwestycje, a światowe rządy zadłużyć się po uszy. Pandemia bardzo zmieniła świat, co będzie miało swoje przełożenie w roku 2021 – dlatego kluczową sprawą dla wielu firm może być odpowiedni wywiad gospodarczy.

Czym jest wywiad gospodarczy?

Jak podaje Encyklopedia Zarządzania, wywiad gospodarczy to działania, które nie naruszają ani norm prawnych obowiązujących w kraju, ani umów międzynarodowych, obowiązujących wszystkich uczestników rynku. Wywiadem gospodarczym zajmuje się część firm windykacyjnych i kancelarii prawnych. Zdarza się, że agencje detektywistyczne też akceptują takie zlecenia.

Trzy najważniejsze elementy, które składają się na wywiad gospodarczy to zbieranie, aktualizowanie i analizowanie danych nieobjętych klauzulą tajności, prawami autorskimi, RODO itp.. Z informacji tych korzystają najczęściej kierownicy, którzy mogą oprzeć na nich ważne decyzje biznesowe.

2021 – co przyniesie w skali mikro- i makroekonomicznej?

Ekonomiści prognozują, że pierwsza połowa 2021 roku będzie trudna, powodując spadek PKB zarówno w Polsce, jak i w Europie. Jednakże finalnie, przyszły rok w skali makroekonomicznej zakończyć ma się zarówno wzrostem jak i rozwojem światowych gospodarek, w tym polskiej. W skali mikroekonomicznej wciąż prognozy są dosyć optymistyczne, chociaż nowe opłaty i podatki mocno dadzą się we znaki konsumentom.

Wywiad gospodarczy ważniejszy niż zawsze

Wszystkie te informacje mają szczególne znaczenie dla przedsiębiorstw, które planują swoje działania z wyprzedzeniem. W tym roku trafne zbieranie i analiza danych będzie wyjątkowo ważna, z trzech głównych względów:

  • Gospodarki światowe po koronawirusie – w tej kwestii bardzo ważną kwestią okazuje się plan szczepień w poszczególnych krajach. Gospodarka będzie odmrażana w różnym tempie, dlatego kluczowa będzie analiza i podejmowanie strategicznych decyzji, by wyprzedzić konkurencję.
  • Dostęp do informacji – w 2021 wejdzie w życie wiele nowych rozwiązań prawnych zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Błyskawiczne pozyskiwanie danych i szybka ich analiza będzie kluczem, aby uzyskać uprzywilejowaną pozycję względem konkurencji.
  • Dotacje, ulgi – niesamowicie ważną kwestią będzie odpowiednia analiza odnośnie dotacji, które będzie można uzyskać od państwa polskiego jak i z Unii Europejskiej. Kolejne lockdowny naruszyły struktury finansowe wielu przedsiębiorstw, a pozyskanie dodatkowych środków pozwoli podreperować kondycję firmy.

Wywiad gospodarczy będzie bardzo ważnym elementem strategii małych i wielkich przedsiębiorstw. Pandemia wymusiła bardzo wiele zmian, wywołując kryzys, który negatywnie wpłynął na funkcjonowanie wielu podmiotów. 2021 rok będzie czasem podejmowania kluczowych, ale ryzykownych decyzji – ryzyko to można zminimalizować, decydując się na współpracę z doświadczoną firmą windykacyjną.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *