Type to search

3 najważniejsze zasady projektowania instalacji transportu przemysłowego

Transport pneumatyczny jest współcześnie często wykorzystywany na różnych polach przemysłowych. Trudno się temu dziwić, gdyż pozwala on skutecznie wykonywać przesył wielu materiałów – w tym tych o charakterze sypkim. Sam transport pneumatyczny znacznie podwyższa też wydajność produkcji, przy jednoczesnym obniżeniu jej kosztów. Aby jednak móc cieszyć się wszystkimi jego zaletami, to najpierw należy wykonać dokładny projekt całej instalacji. Nie jest to rzecz jasna sprawą prostą, gdyż w tym celu trzeba posiadać doświadczenie i wiedzę niezbędną do realizacji takiego zadania. Niemniej jednak w trakcie planowania przebiegu instalacji warto wziąć pod uwagę kilka istotnych elementów. Poniżej przedstawiamy trzy z nich.

Wykonanie obliczenia spadku ciśnienia i prędkości pobierania

Podczas projektowania systemu do transportu pneumatycznego jednym z najważniejszych zadań jest właściwe obliczenie poziomu spadku ciśnienia pojawiającego się na całej długości. Aby prawidłowo to oszacować, trzeba wziąć pod uwagę wiele zmiennych, takich jak wielkość rur, rozmieszczenie przewodów czy też stopień gęstości danego materiału sypkiego. Dzięki uzyskanemu wynikowi możemy określić daną prędkość poboru w celu wprawienia materiału w ruch. Konsekwencje nieprawidłowych szacunków mogą być natomiast dosyć poważne, gdyż zbyt niska prędkość przemieszczania surowca spowoduje po prostu zatkanie się całego urządzenia do surowców sypkich.

Dobór optymalnego natężenia przepływu

Natężenie przepływu materiału to kolejna rzecz, jaką trzeba uwzględnić, projektując system transportu pneumatycznego. Jeśli pod wpływem zmieniającego się tempa pracy obliczenia będą nieprawidłowe, to wówczas spadnie wydajność produkcji. Ponadto nieprawidłowo ustawione wartości spowodują zablokowanie rurociągu. Każdy projekt rurociągu musi więc uwzględnić parametry cząstek transportowanego materiału. Zbyt mała średnica rur oraz nieodpowiedni kąt kolan łączących mogą spowodować z kolei spadki ciśnienia i obniżenie szybkości pobierania.

Odpowietrzanie, przepływ powietrza i filtrowanie równie ważne

Odpowietrzanie jest ważną częścią każdego systemu transportu pneumatycznego. W czasie jego trwania niezbędne jest odseparowanie od siebie cząstek materiału i powietrza, gdy już dotrą one do punktu odbioru. Przy wielopunktowym odbiorze w systemie kluczową rolę pełnić będą szczelne rozdzielacze. Sam system powinien też być na samym końcu wyposażony w specjalne filtry oczyszczające służące do oczyszczania powietrza wewnątrz zbiornika.

Na koniec warto też wspomnieć o tym, że absolutnie nie wolno zapominać o właściwym doborze materiałów. Nikomu nie trzeba z pewnością tłumaczyć, jak istotne jest to, aby cały system i jego poszczególne elementy odpowiadające za transport pneumatyczny były odporne na korozję czy też rdzę. Dokładnie zbadajmy także czy wszystkie elementy zostały w nim prawidłowo rozmieszczone. Na etapie projektowania należy również koniecznie uwzględniać takie kwestie, jak na przykład rodzaj przesyłanego materiału czy też bezpieczeństwo środowiska. Realizowany projekt takiego systemu powinien więc powstawać w zgodzie z obowiązującymi aktualnie normami w tym zakresie.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *