Type to search

Na co należy zwrócić uwagę przy opracowaniu planu kont? Jak uzgodnić salda?

Prowadzenie księgowości firmy nie jest łatwym zadaniem. Wymaga specjalistycznej wiedzy i ciągłego jej pogłębiania. Dużą pomocą w pracy mogą być nowoczesne systemy księgowe automatyzujące wiele procedur. Czasochłonnym i wymagającym zadaniem księgowych jest opracowanie planu kont. Uzgadnianie sald księgowych pomiędzy poszczególnymi rachunkami często prowadzi do błędów w rozliczeniach. Na szczęście na rynku znajdziemy takie programy, które pozwolą pracownikom uniknąć przeoczenia i poprawnie przygotować wszelkie rozliczenia.

Na czym polega opracowywanie planu kont?

Plan kont pokazuje relacje pomiędzy wszystkimi rachunkami, które służą do przeprowadzania operacji finansowych w firmie. Najprościej rzecz ujmując, jest to wykaz nazw i symboli numerycznych wszystkich kont organizacji. Właściwie przygotowany plan kont nie tylko pozwala prawidłowo przygotowywać wszelkie sprawozdania finansowe czy zeznania podatkowe. Odpowiednio zaplanowane i opisane konta mogą znacznie ułatwić pracę księgowych i zminimalizować ryzyko popełnienia błędów podczas ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych.

Konta firmowe możemy podzielić na syntetyczne oraz analityczne. Te pierwsze to konta bilansowe (zwane również wynikowymi) i tworzą one księgę główną. Natomiast księgi pomocnicze to po prostu inna nazwa dla kont analitycznych. Uzupełniają one księgę główną. Wygląd planu kont zależy od wielu czynników związanych z działalnością danego przedsiębiorstwa. Oznacza to, że podczas opracowywania takiego planu księgowy musi dostosować liczbę rachunków i ich wzajemne powiązania do profilu działalności firmy. Takie zadanie nie tylko zajmuje dużo czasu, ale istnieje też ryzyko popełnienia błędu. Źle przygotowany plan będzie generował problemy. Mogą one spowodować powstanie późniejszych komplikacji w obsłudze księgowej przedsiębiorstwa.

Co może nam pomoc przy uzgadnianiu sald?

Uzgadnianie sald wiąże się ze sprawdzeniem, czy dane zapisane na koncie księgowym są zgodne z rzeczywistością. Przeprowadzenie tego procesu należy do obowiązków zatrudnionych przez nas księgowych. Muszą oni potwierdzić zgodność transakcji z poszczególnych rachunków z tym, co wynika z dokumentacji. Istnieją różne sposoby na wykonanie tego zadania. Dużo zależy od tego, jak został skonstruowany nasz plan kont. Należy pamiętać, że tego typu weryfikacja ksiąg rachunkowych ma charakter regularny. Stanowi istotną część procesu zamykania miesiąca w każdej jednostce gospodarczej.

Rekoncyliacja danych może zostać ułatwiona, jeżeli zdecydujemy się używać różnych programów dla księgowych. W tym przypadku warto rozważyć zainwestowanie w specjalne programy zaprojektowane z myślą o tym zadaniu, tj. np. FlexiReconciliation. Jego liczne funkcje mają za zadanie ułatwić naszym księgowym sprawne zarządzanie kontami. FlexiReconciliation umożliwia automatyzację procesu weryfikowania sald znajdujących się w księgach rachunkowych. Pozwala uchronić się przed popełnieniem błędów i ułatwia wyeliminowanie ich przy bieżącym księgowaniu.

Wszelkie nieprawidłowości w rachunkowości naszej firmy mogą wiązać się z poważnymi konsekwencjami finansowymi lub nawet prawnymi. Dlatego tak ważne jest, aby zatrudniani przez nas księgowi poprawnie wykonywali swoje obowiązki. Warto w tym celu udostępnić im odpowiednie narzędzia, tj. FlexiReconciliation, które pozwolą uprościć cały proces i tym samym zmniejszą ryzyko wystąpienia pomyłek.

Źródło: Flexisolutions.pl – e sprawozdania finansowe

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *