Type to search

Jak chronić sprężone powietrze przed zanieczyszczeniami?

Jakość sprężonego powietrza wpływa na dostępność maszyn, które znajdują się w zakładzie produkcyjnym. Przekłada się to na efektywność pracy przedsiębiorstwa. Zwiększone zużycie energii oraz krótsza żywotność poszczególnych elementów kompresora to typowe skutki zanieczyszczeń, które przedostają się do sprężonego powietrza. W jaki sposób zapobiec temu zjawisku?

Skąd biorą się zanieczyszczenia w sprężonym powietrzu?

Wszelkie zanieczyszczenia, które przedostają się do sprężonego powietrza są zasysane z zewnątrz przez kompresory powietrza. Rozmiary tych zanieczyszczeń są ogromne, ponieważ w jednym litrze takiego powietrza może znajdować się nawet 200 milionów cząstek, które w poważny sposób mogą uszkodzić sprężarkę i wszelkie narzędzia nią zasilane. Źródłem zanieczyszczeń może być także sam kompresor i wszystkie układy, które służą dystrybucji sprężonego powietrza. Zachodzące w nich procesy tj. utlenianie prowadzą do powstawania zanieczyszczeń.

Rodzaje zanieczyszczeń sprężonego powietrza

Typowe zanieczyszczenia to woda, cząstki stałe oraz oleje. Można je usunąć już na etapie produkcji sprężonego powietrza. Najbardziej szkodliwe są cząstki stałej tj. pyły i rdza. Są one przeważnie zasysane z otoczenia, ale mogą również powstawać w urządzeniach generujących sprężone powietrze na skutek zachodzących tam procesów fizyko-chemicznych. Do pomiaru wielkości cząstek stałych zanieczyszczeń stosuje się specjalistyczne urządzenia pomiarowe. Poważnym utrudnieniem podczas pracy sprężarek jest również obecność cieczy. Woda pobierana z otoczenia może być źródłem awarii urządzenia. Kompresory powietrza zaczynają wówczas rdzewieć, a w produkowanym powietrzu pojawiają się szkodliwe bakterie. Niekorzystnym czynnikiem w układzie pneumatycznym są także oleje. Problem ten dotyczy zwłaszcza sprężarek olejowych. Aby uniknąć przedostawania się cząstek oleju do sprężonego powietrza, stosuje się specjale filtry. Pomocne mogą okazać się również odolejacze.

Jak uchronić sprężone powietrze przed zanieczyszczeniami?

Sprężarki śrubowe mogą być skutecznie chronione przed zanieczyszczeniami poprzez instalację specjalnych filtrów. Umieszcza się je po stronie ssawnej, co pozwala wyeliminować większe cząstki zanieczyszczeń w zasysanym powietrzu. Dobrym rozwiązaniem jest także zastosowanie całego systemu filtracyjnego, który usunie również cząstki pary wodnej oraz oleju. Zaleca się stosowanie kilku filtrów jednocześnie poprzez szeregowe ich rozmieszczenie. Wówczas każdy kolejny filtr przejmuje zanieczyszczenia, których nie zdołał przejąć poprzedni. Wysoką skutecznością odznaczają się filtry z aktywnym węglem. Potrafią usunąć nie tylko cząstki pary wodnej i oleju, ale także zapachy węglowodorowe. Większość modeli wyposażona jest w manometr, który pozwala kontrolować stopień zanieczyszczenia filtra i konieczność wymiany wkładu. Ten typ filtrów stosuje się m.in. w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym oraz w laboratoriach, ponieważ zapewnia najwyższą jakość sprężonego powietrza.

Zanieczyszczenia, które przedostają się do sprężonego powietrza mogą wchodzić ze sobą w reakcje, co prowadzi do powstawania czynników korozyjnych. W ten sposób instalacja sprężonego powietrza może z czasem ulec rozszczelnieniu, koszty eksploatacji wzrosną, a produkcja w całym zakładzie zostanie przerwana. Aby nie dopuścić do takiego zdarzenia, należy wyposażyć sprężarki śrubowe w odpowiedni system filtracyjny.  

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *