Type to search

Kondensat wodno-olejowy – produkt uboczny procesu sprężania powietrza

Kondensat należy ujmować w kategorii odpadu, który powstaje w procesie oczyszczania sprężonego powietrza. Według obliczeń szacunkowych, 2⁄3 kondensatu jest produkowane w chłodnicy końcowej. Pozostała część powstaje w miejscu, w którym dokonuje się schładzania sprężonego powietrza.

Czym jest kondensat ?

Kondensat wytwarza się w różnych elementach układu sprężonego powietrza, do których zaliczamy m.in.:

  • zbiornik sprężonego powietrza,
  • separator cyklonowy,
  • osuszacz ziębniczy,
  • instalację rurową,
  • filtry sprężonego powietrza,
  • chłodnicę końcową.

Kondensat wodno-olejowy to ciecz, która powstaje w czasie wytwarzania sprężonego powietrza w sprężarkach smarowanych olejem. Składa się z wykroplonej pary wodnej i aerozoli olejowych obecnych w sprężonym powietrzu. Zawiera ponadto zanieczyszczenia, które znajdują się w zasysanym przez sprężarkę powietrzu. Są to typowe drobnoustroje i związki chemiczne, krążące w atmosferze. Wśród nich znaleźć można parę wodną, opary węglowodorów, jak również fazy gazowe substancji chemicznych i pyłki kurzu.

Dlaczego kondensat należy utylizować?

Nieuzdatniony kondensat zawiera bardzo duże ilości toksycznych substancji oraz posiada negatywne właściwości chemiczno-fizyczne. Po pierwsze może być on aktywny chemicznie, co przekłada się na jego niewłaściwy odczyn pH, który może zaburzyć ekosystem, w sytuacji, kiedy substancja będzie oddawana bezpośrednio do środowiska lub nawet systemu ścieków. Ponadto zawiera dużą ilość cząsteczek brudu – m.in. korozji rurociągów czy składników zanieczyszczonego powietrza – wirusów, bakterii, pyłków, drobnoustrojów czy innych patogenów. Po dostaniu się do kanalizacji, mogą one krążyć w niej wywołując źródło zakażenia lub problemy zdrowotne osób, mających styczność z tego typu cieczą.

Kondensat wytwarzany przez sprężarki olejowe zawiera cząsteczki oleju. Substancja o takim składzie, usunięta do zbiorników wodnych lub kanalizacji stanowi zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania fauny i flory.

Kondensat traktowany jest jako substancja nieorganiczna, dlatego też według obowiązujących przepisów ochrony środowiska, musi podlegać uzdatnianiu, zanim trafi do kanalizacji miejskiej. Zabronione jest samodzielnie usuwanie nieuzdatnionego kondensatu czy wylewanie go do zbiorników wodnych czy też innych miejsc. Takie działanie jest zagrożone surowymi karami, a ponadto, przy uporczywym uchylaniu się od przepisów o ochronie środowiska, może skutkować także dla danego przedsiębiorcy zakazem prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystującej sprężarki produkujące kondensat wodno-olejowy.

Wpływ nieodprowadzania kondensatu na żywotność i działanie układu sprężonego powietrza

Warto wspomnieć, iż tworzenie się kondensatu ma miejsce w każdym systemie sprężania i bywa jedną z głównych przyczyn poważnego uszkodzenia tegoż systemu. Zalegająca substancja zazwyczaj powoduje awarie, które wiążą się z bardzo kosztownymi naprawami, a i czasem przymusową wymianą uszkodzonego sprzętu.

Kondensat, w zależności od tego z jakiej sprężarki pochodzi, może być zarówno mocno zaolejony, jak również występować w wersji pozbawionej tego dodatku.  Warto dodać, że w wersji bezolejowej jest to odpad o bardzo agresywnym działaniu chemicznym.

Jak już wcześniej wspomniano, zaleganie kondensatu może mieć fatalny wpływ na pracę sprężarek i całego systemu sprężania powietrza. Kluczowym aspektem więc jest wybór zaawansowanego technologicznie urządzenia, mającego na celu szybkie, sprawne i skuteczne odprowadzanie tej substancji.

Urządzenia przeznaczone do usuwania kondensatu z systemu

Usuwanie kondensatu z systemu sprężania powietrza podnosi jakość wytwarzanego gazu oraz powoduje wzrost trwałości urządzeń. Za właściwe przygotowanie sprężonego powietrza odpowiada nie tylko sprężarka, ale także system osuszaczy, filtrów i separatorów, które przyczyniają się do wyprodukowania gazu pozbawionego wilgoci i substancji zanieczyszczających – oleju, drobnoustrojów, kurzu itp. Niezbędnym elementem systemu, który umożliwia usunięcie tego produktu ubocznego, są także spusty kondensatu.

Wszystkie te element odpowiadają za prawidłowe usuwanie kondensatu z systemu. Są niezbędne dla prawidłowej pracy układu sprężonego powietrza i produkcji gazu odpowiedniego do realizacji procesu produkcji.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *