Type to search

Ogrzewanie rurociągów – jakich błędów unikać?

Precyzyjne wykonanie instalacji ogrzewania rurociągów to trudne zadanie, a sytuacji zdecydowanie nie poprawia fakt, że trzeba zwrócić uwagę na różne aspekty techniczne z tym związane. Jedną z kwestii, do której przykłada się wiele starań, jest odpowiednie przygotowanie systemu ogrzewania (izolacji termicznej) dla poszczególnych rurociągów oraz wpałek. Podjęcie odpowiednich decyzji w tym zakresie ma niebagatelny wpływ na:

  • późniejsze koszty eksploatacji całego systemu,
  • ryzyko wystąpienia drobnych usterek oraz poważniejszych awarii,
  • efektywność przepływu płynów lub gazów w sytuacji, gdy rurociągi pracują w warunkach skrajnych temperatur.

Powody te sprawiają, że koniecznie należy unikać popełniania błędów podczas realizacji prac na tym etapie. Niestety, nierzadko okazuje się, że naprawa ogrzewania rurociągów już po zakończeniu właściwych prac budowlanych to zadanie, które może być pracochłonne i kosztowne. Dlatego też zanim jeszcze przystąpimy do właściwych prac w zakresie montażu rurociągów i innych elementów instalacji orurowania, warto, byśmy zwrócili uwagę na kilka istotnych kwestii.

Jeszcze przed rozpoczęciem prac montażowych trzeba zwrócić uwagę na to, jakie są potencjalne straty ciepła. Wyniki analiz w tym zakresie posłużą podczas podejmowania decyzji o tym, jaki rodzaj izolacji termicznej czy urządzenia grzewczego zostanie zastosowany.

Ogrzewanie rurociągów — o czym jeszcze trzeba pamiętać?

Częstym błędem popełnianym podczas instalacji systemu orurowania jest jego niedostateczna izolacja. Co więcej, czasem takiej izolacji w ogóle się nie stosuje, co sprawia, że rury znajdujące się w nieogrzewanych pomieszczeniach lub poza budynkiem są szczególnie narażone na niskie temperatury. Według ogólnej zasady im cieplejsza jest ciecz (lub gaz) w rurociągach instalacji, a temperatura powietrza znajdującego się w otoczeniu niższa, tym grubsza powinna być warstwa izolacyjna. W sytuacji, gdy rury zostanie zastosowana zbyt cienka otulina, mogą wystąpić poważne straty ciepła do gruntu. Należy w szczególności zwrócić uwagę na wykonanie izolacji w takich miejscach jak na przykład kolanka czy kołnierze rur. Dzięki temu jesteśmy w stanie uniknąć powstawania tzw. mostków termicznych.

Skutecznym sposobem na ogrzewanie rurociągów może być np. montaż kabli grzejnych. Zwykle stosuje się 2 rzędy kabli grzejnych (układa się je równolegle). Przewody te są mocowane z użyciem plastikowych zaczepów rozmieszczonych co kilkadziesiąt centymetrów.

Ogrzewanie rurociągów — jakich błędów unikać? Podsumowanie

Podsumowując, stosowanie systemów ogrzewania w rurociągach jest absolutnie kluczowe w celu zapewnienia efektywnego i ekonomicznego funkcjonowania całego systemu ogrzewania. Odpowiednio dobrana izolacja rurociągów, właściwe zaprojektowanie systemu ogrzewania oraz prawidłowy montaż takich elementów jak np. kołnierze czy kable grzejne to działania, które są niezbędne.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *