Type to search

Nowoczesna infrastruktura transportowa – transport multimodalny

Rozwój olbrzymiej gałęzi światowej gospodarki, jaką jest transport, doprowadził do powstania coraz to nowszych i bardziej innowacyjnych metod i rozwiązań ułatwiających przewóz towarów. Jednym ze stosunkowo nowych pojęć w tej branży jest transport multimodalny, który jest częścią złożonego procesu transportowego, gdzie ładunek przemieszczany jest za pomocą dwóch lub więcej różnych środków transportu. Czym jest transport multimodalny i jakie są zalety skorzystania z tego sposobu przewozu towarów?

Czym się charakteryzuje transport multimodalny?

Transport multimodalny to nowoczesne, coraz częściej stosowane rozwiązanie dedykowane przede wszystkim przewozom międzynarodowym i międzykontynentalnym. Ta stosunkowo nowa gałąź transportu mogła się tak dobrze rozwinąć dzięki zastosowaniu kontenerów do przewozu towarów. Kontenery oparte na stalowych konstrukcjach pozwoliły na przewóz ładunków różnego typu, o różnych gabarytach i masie zarówno tych wielkogabarytowych, jak małych i drobnych. Z czasem zostały dostosowane do rodzaju przewożonego towaru, w ten sposób powstały m.in. kontenery – chłodnie służące do przewożenia szybko psującej się żywności.

Ujednolicenie jednostki ładunkowej ułatwiło cały proces transportu i pozwoliło na wykorzystanie różnych środków transportu przy zachowaniu jednego pojemnika z towarem. Transport multimodalny, według swojej definicji, obejmuje przewóz co najmniej dwoma środkami transportu – drogą lądową, powietrzną lub wodną. Transport drogowy odbywa się przy użyciu specjalnych samochodów ciężarowych, które składają się z ciągnika siodłowego i naczepy kontenerowej. Spedycja kolejowa wykonywana jest przy użyciu specjalnie dostosowanych wagonów kontenerowych o stalowej konstrukcji ramowej bądź wagonów platform. Kontenerowce przewożą ładunki drogą morską a w żegludze śródlądowej stosowane są barki.

W Polsce transport multimodalny rozwija się coraz szybciej, a centralne położenie naszego kraju w Europie zdecydowanie zwiększa jego atrakcyjność w wymianie handlowej. Polska ze względu na swoje położenie stanowi jeden z głównych punktów przeładunkowych, więc nasza pozycja w europejskim transporcie wyraźnie wzrasta. Rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej również przyczynia się do rozwoju transportu, a tym samym stanowi dobre perspektywy dla rozwoju całej rodzimej gospodarki.

Korzyści płynące z zastosowania transportu multimodalnego

Wybór transportu multimodalnego pozwala na minimalizację kosztów, usprawnienie realizacji zleceń a przede wszystkim pozwala zaoszczędzić czas, który jest kluczowy w tej branży. Dopasowanie odpowiednich środków transportu do przebiegu trasy i rodzaju ładunków pozwala na wybór optymalnego sposobu przewozu. Zastosowanie kontenerów do przewozu ładunków również zdecydowanie usprawnia cały proces i pozwala na oszczędność zarówno czasu, jak i pieniędzy. Brak konieczności przeładowywania towaru przy każdej zmianie środka transportu sprawia, że znacząco skraca się czas całego procesu. Jeśli nie ma potrzeby wyładowania i załadowania towarów, nie ma również potrzeby zatrudniania dodatkowych osób do obsługi i wykorzystywania dodatkowych sprzętów, więc tym samym takie rozwiązanie pozwala uniknąć zbędnych kosztów finansowych.

Transport multimodalny to bardzo ważna część sektora transportowego, która zyskuje na wartości przede wszystkim dzięki swojej elastyczności. Głównym założeniem tego typu transportu jest bazowanie na jednej firmie obsługującej całe zlecenie. Za całość procesu odpowiada Operator Transportu Multimodalnego, który kompleksowo organizuje przewóz, zarządza i dba o sprawny przebieg procesu, wystawia odpowiednie dokumenty, reaguje na bieżące problemy i je rozwiązuje. Oddelegowanie całego procesu firmie zewnętrznej zdejmuje odpowiedzialność z klienta zlecającego przewóz, przekazując tym samym decyzyjność w ręce doświadczonych profesjonalistów.

Źródło: Symlog – spedycja międzynarodowa

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *