Type to search

Beton komórkowy czy silikat – który materiał wybrać do budowy domu?

Budowa domu to najczęściej inwestycja życia, dlatego może być źródłem wielu dylematów. Większość z nich wiąże się z koniecznością podjęcia kluczowych decyzji, związanych z wyborem technologii czy też doborem materiałów: konstrukcyjnych i wykończeniowych. Wszystkie podejmowane decyzje mają wpływ na realizację całego przedsięwzięcia, a także zwykle nie pozostają bez znaczenia również w kontekście kolejnych lat eksploatacji obiektu.

Jednym z podstawowych pytań, na które musi sobie odpowiedzieć każdy inwestor, jest: z czego zbudować dom? Fundamenty i mury to podstawa każdego obiektu. Jakość materiałów, z których zostaną wzniesione, wpłynie na trwałość konstrukcji oraz późniejsze użytkowanie całego budynku. Dlatego wybór materiału, z którego wzniesione zostaną ściany powinien być wyborem świadomym, podpartym znajomością cech materiałowych i właściwości fizycznych produktu.

Na rynku znajdziemy szeroką gamę materiałów murowych, możliwych do wykorzystania w trakcie budowy domu. Od kliku lat niesłabnącą popularnością cieszą się bloczki silikatowe oraz elementy z betonu komórkowego. Czym charakteryzują się obydwa produkty? W czym się różnią, a w czym uzupełniają?

Beton komórkowy – właściwości i zastosowanie

Autoklawizowany beton komórkowy to materiał budowlany wytwarzany z  mieszaniny: wody, piasku, cementu, wapna, gipsu oraz środka porotwórczego – proszku aluminiowego. Aluminium wchodząc w reakcję z wodorotlenkiem wapnia, powoduje spulchnienie masy oraz wytworzenie struktury wewnętrznej w postaci mikroporów wypełnionych powietrzem (to dzięki nim elementy z betonu komórkowego są tak dobrym izolatorem cieplnym). Wyrośnięta masa zostaje następnie poddana procesowi autoklawizacji, w wyniku którego, pod odpowiednim ciśnieniem, twardnieje i nabiera ona właściwości materiałowych.
Dostępne produkty z betonu komórkowego to płytki i bloczki o różnych szerokościach, elementy o dużych gabarytach, kształtki – U oraz elementy nadprożowe.

Do cech charakterystycznych tego materiału należą:

  • Dobra izolacyjność termiczna – pozwalająca na budowanie ścian jednowarstwowych i zachowanie odpowiedniego, zgodnego z obowiązującymi przepisami, współczynnika przenikania ciepła. Dobra izolacyjność termiczna to również ściany, z mniejszymi grubościami dodanej izolacji cieplnej – dobry współczynnik przewodzenia ciepła betonu komórkowego, w połączeniu z dodaną warstwą izolacji pozwala otrzymać bardzo ciepłą przegrodę. Zatem zastosowanie betonu komórkowego to rozwiązanie sprawdzające się również przy budowie domów energooszczędnych oraz pasywnych.
  • Łatwa obróbka i niewielka waga – to zalety, materiału szczególnie cenione przez wykonawców, a w szczególności przez ekipy murarskie. Chociaż na pozór właściwości te nie mają znaczenia z punktu widzenia inwestora, w praktyce mogą one wpływać na obniżenie kosztów całego przedsięwzięcia. Bloczki z betonu komórkowego są elementami, z których buduje się łatwo i szybko. Układanie elementów, docinanie ich do odpowiedniego wymiaru i rozkładanie zaprawy są czynnościami niesprawiającymi problemów, co wpływa na przyśpieszenie postępów na budowie oraz obniżenie kosztów robocizny.
  • Niepalność – wybierając materiał do budowy domu, należy zwrócić uwagę na to czy jest on wstanie zagwarantować bezpieczeństwo przyszłym użytkownikom obiektu. Beton komórkowy jest materiałem całkowicie niepalnym, zapewniającym wysoki poziom bezpieczeństwa pożarowego.

Silikaty – kiedy warto się na nie zdecydować?

Wyroby silikatowe produkowane są z podobnych surowców co beton komórkowy (wapno, piasek, woda), sam proces produkcyjny przebiega jednak trochę inaczej. Bloczki formowane są w prasach hydraulicznych i następnie poddawane procesowi hartowania w autoklawach. W wyniku całego procesu powstają elementy o zwartej strukturze i wysokiej wytrzymałości. Z tego powodu elementy silikatowe znajdują zastosowanie nie tylko w budownictwie jednorodzinnym, ale także przy wznoszeniu obiektów wielorodzinnych, przemysłowych, czy użyteczności publicznej. Do cech charakterystycznych silikatów należą:

  • Ochrona przed hałasem – duża masa bloczków zapewnia wysoką izolacyjność akustyczną oraz korzystnie wpływa na właściwości akumulacji cieplnej ścian.
  • Dobry klimat pomieszczeń – ze względu na silny odczyn zasadowy elementy silikatowe wykazują wysoką odporność na korozję biologiczną, gdyż zapobiegają rozwojowi grzybów i flory bakteryjnej.
  • Ognioodporność – silikaty są materiałem niepalnym. Określa to najwyższa klasa reakcji na ogień A1.
  • Dokładność wymiarów – duża dokładność wymiarowa pozwala na murowanie w technologii cienkospoinowej. Ma to wpływ na zmniejszenie kosztów oraz na przyspieszenie czasu potrzebnego do przeprowadzenia prac murarskich.

Wybierając materiał do budowy domu, nie powinno się szukać odpowiedzi na pytanie, które z dostępnych rozwiązań jest lepsze, a które gorsze. Właściwą drogą jest dokładne rozpoznanie właściwości fizycznych materiału oraz indywidualne dopasowanie ich do założeń projektu, oraz oczekiwań inwestora.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *