Type to search

Najczęstsze przyczyny awarii dźwigów

Awaria dźwigu nie jest niczym przyjemnym, zwłaszcza w sytuacji, gdy do pokonania pieszo mamy sporą różnicę wzniesień lub czeka na nas transport ciężkich przedmiotów, lub towarów. Niestety takie sytuacje się zdarzają i wówczas należy szybko zainterweniować, aby ewentualny przestój w pracy dźwigu i straty z tym związane były jak najniższe. W tym tekście sprawdzimy, jakie są najczęstsze przyczyny awarii dźwigów. Przy niektórych z nich wystarczające będą profesjonalne naprawy spawalnicze.

Niewłaściwa eksploatacja dźwigu

Jedną z najczęstszych przyczyn powstawania awarii dźwigu (potocznie zwanego windą) jest jego niewłaściwa eksploatacja. Do uszkodzenia mechanicznego dźwigu dochodzi wtedy, gdy przewozimy w nim niewłaściwie umieszczone lub nieodpowiednio zabezpieczone towary w kabinie dźwigu, lub na jego platformie. Docelowo może to doprowadzić do zmęczenia materiały, a każde kolejne użycie dźwigu będzie zmniejszało jego żywotność. Efektem są awarie, które objawiają się odkształceniami stalowych elementów konstrukcji lub przerwaniem ich ciągłości. Do uszkodzeń dochodzi także wtedy, gdy za pomocą dźwigu przewożone są towary lub ludzie, których łączna masa przekracza możliwości wytrzymałościowe urządzenia. Przeciążanie dźwigu to jeden z powodów, który najczęściej prowadzi do występowania awarii. Często ich naprawa może być bardzo kosztowna.

Wady materiałowe konstrukcji

Kolejnym powodem występowania awarii dźwigów są wady materiałowe, gdy w produkcji wykorzystywane są materiały o obniżonych parametrach technicznych lub wątpliwej jakości. Dotyczy to także prowadzonych napraw spawalniczych, gdy w procesie wykorzystuje się wadliwe materiały. Przyspiesza to m.in. korozję konstrukcji, która może zachodzić również niezależnie od wad materiałowych konstrukcji. Korozję także wymienia się w gronie częstych przyczyn usterek dźwigów.

Powierzenie napraw osobom o braku kompetencji

Jeżeli dojdzie do usterki dźwigu, to jego naprawę należy zlecić kwalifikowanym specjalistom. W zakresie napraw spawalniczych powinni posiadać uprawnienia UDT. Użytkowanie dźwigów osobowych i towarowych podlega Urzędowi Dozoru Technicznego. Dzięki temu można zapewnić wysokie standardy bezpieczeństwa osób znajdujących się w windzie, jak i obsługujących urządzenie techniczne. Wykonywanie napraw przez osoby, które nie posiadają wystarczającej wiedzy inżynierskiej, uprawnień i doświadczenia, to jeden z powodów powstawania kosztownych i niebezpiecznych awarii dźwigów. W związku z tym prace takie jak m.in. naprawy spawalnicze należy zlecać tylko sprawdzonym specjalistom.

Wandalizm

Oczywiście w tym zestawieniu nie może zabraknąć aktów wandalizmu. Dochodzi do nich przede wszystkim w przypadku dźwigów wykorzystywanych w transporcie osób. Niestety akty wandalizmu są bardzo częste i w ich efekcie może dochodzić do uszkodzeń mechanicznych kabiny dźwigu, ramy kabiny, czy też ramy przeciwwagi. Zarysowania powierzchni windy, wgniecenia, czy malowanie kabiny to tylko pierwsze z brzegu przykłady. Usuwanie takich awarii również może być kosztowne i wymaga odpowiedniego przygotowania. To najczęstsze przyczyny występowania awarii w dźwigach.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *