Type to search

Najlepsza ochrona ziemniaka przed chwastami

Pozbywanie się chwastów jest jednym z najpopularniejszych zabiegów pielęgnacji w każdej plantacji ziemniaka. Brak reakcji na obecność chwastów może sprawić, że obniżą one plonowanie nawet o 70%. Jak zapewnić swoim ziemniakom najlepszą ochronę przed szkodliwymi roślinami? Niniejszy wpis zawiera odpowiedzi na to pytanie.

Kiedy chwasty pojawiają się na ziemniakach?

Szkodliwe działanie chwastów jest najbardziej uciążliwe na początkowym etapie wegetacji. Zjawisko to jest powiązane z długim okresem od momentu sadzenia ziemniaków do ich wschodów, a także szerokim rozstawem rzędów. W takich warunkach chwasty mogą swobodnie się rozrastać, a dodatkowo stanowić żywicieli innych agrofagów. W przypadku braku reakcji rolnika na chwasty może on spodziewać się większej ilości uszkodzeń mechanicznych, a co za tym idzie – wyższych strat podczas zbiorów. Aby zapobiec takim sytuacjom warto więc zastosować ochronę herbicydową.

Ochrona herbicydowa ziemniaka – co to takiego?

Wspomniana w tytule metoda stanowi skuteczny sposób na likwidację pierwszego rzutu chwastów. Herbicydowa ochrona ziemniaka to technika dużo skuteczniejsza, niż metoda mechaniczna, ponieważ zapewnia wyższą skuteczność, bez jednoczesnego narażenia plonu.

Połączenie obu sposobów usuwania chwastów sprawia, że rolnik może liczyć na dużo lepszy efekt końcowy czynności pielęgnacyjnych. Skuteczna likwidacja niepożądanych roślin jest możliwa dzięki wnikliwej analizie problemu i doborze odpowiednich preparatów.

Jakie herbicydy przedwschodowe wybrać?

Herbicydy do stosowania przedwschodowego określa się mianem doglebowych. Dobór odpowiedniego rodzaju herbicydu przedwschodowego powinien odbyć się przy uwzględnieniu rodzaju chwastów, który występował na polu w poprzednich latach.

Aplikację tego typu preparatów należy przeprowadzić każdorazowo na wilgotną glebę, aby zapobiec odparowaniu substancji. Istotna jest także temperatura powietrza, ponieważ aktywuje składniki czynne w preparacie. Większość herbicydów przedwschodowych podaje się więc w temperaturze wyższej niż 10°.

Chcąc skorzystać dodatkowo z metody mechanicznej, należy wykonać ją przed zastosowaniem herbicydów. W przeciwnym razie może dojść do zniszczenia warstwy ochronnej w glebie.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Rolnik chcący przeprowadzić zabiegi doglebowe powinien dobrać preparat do konkretnego rodzaju chwastów. Ochrona herbicydowa ziemniaka to metoda wykazująca się dużą skutecznością, ale jednocześnie jest uzależniona od konkretnego rodzaju gleby. Substancja aktywna powinna być więc dopasowana do potrzeb wilgoci celem prawidłowego rozpuszczenia w podłożu.

Warto także mieć świadomość, że przedwschodowe zabiegi pielęgnacyjne można poprawić powschodowo. Wykonując pierwszy krok warto jednak zachować wszelkie środki ostrożności. Nieprawidłowe przeprowadzenie zabiegu pielęgnacyjnego w okresie przedwschodowym może okazać się druzgocące w skutkach dla całej uprawy.

Metoda jednorazowej ochrony herbicydowej może okazać się zbyt ryzykowna dla uprawy z niedopracowanym stanowiskiem. Na świeżych polach nie warto zwlekać z usuwaniem chwastów. Działając szybko i intensywnie można spodziewać się dobrych rezultatów i skutecznie zabezpieczonych plonów.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *