Type to search

Upadłość konsumencka – na czym polega? Na co pozwala?

Częściowe lub całkowite umorzenie długów osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, nazywane jest upadłością konsumencką. Takie rozwiązanie jest szansą dla indywidualnych dłużników na pozbycie się zobowiązań względem wierzycieli w określonych sytuacjach. Warto jednak w takim przypadku skorzystać z fachowej pomocy, którą oferuje kancelaria radców prawnych. Profesjonalista zadba o to, aby proces upadłościowy przebiegał zgodnie z prawem. Kiedy warto skorzystać z tego rozwiązania?

Podstawy prawne upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej według prawa jest dopuszczalne raz na 10 lat. Co ważne, według nowych przepisów jedyną przesłanką do ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność dłużnika. Osobną kwestią jest to, czy w toku postępowania dojdzie do umorzenia długów osoby ogłaszającej upadłość, będzie uzależnione od jej winy w powstaniu zobowiązań:

  • Brak winy dłużnika – aby spłacić wierzycieli, majątek dłużnika zostanie sprzedany, a sąd ustali plan spłaty długów maksymalnie na okres 3 lat;
  • Dłużnik winny swojej niewypłacalności (zwiększył ją umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa) – zakres umorzonych długów będzie mniejszy, a plan spłaty rozłożony na 3 do 7 lat;
  • Celowe doprowadzenie do stanu niewypłacalności – zaległości nie będą umarzane (o ile nie przemawiają za tym względy słuszności lub względy humanitarne).

Od czego zaczyna się procedura upadłościowa?

Żeby postępowanie upadłości konsumenckiej zostało zainicjowane, niezbędne jest złożenie wniosku do właściwego sądu rejonowego zgodnego z miejscem zamieszkania. Wniosek musi zawierać dokładnie opisaną sytuację konsumenta, wraz z przyczynami niewypłacalności. Poza tym powinny znaleźć się w nim dane związane z posiadanymi środkami finansowymi, majątkiem oraz zobowiązaniami wobec wierzycieli. Do wniosku trzeba dołączyć wszelkie dokumenty, które potwierdzają zawarte w nim informacje.

Sąd rozpatruje wniosek niejawnie, a konsument otrzymuje powiadomienie o wyroku lub może zostać wezwany do złożenia dodatkowych dokumentów lub zeznań. W takim przypadku może pomóc kancelaria radców prawnych.

Na co pozwala konsumentowi upadłość konsumencka i kiedy warto złożyć wniosek?

Upadłość konsumencka pozwala na pozbycie się zobowiązań finansowych konsumenta. Jednak takie rozwiązanie stanowi ostateczność, ponieważ zatwierdzenie wniosku jest równoznaczne z utratą całego majątku. Radca prawny podpowiada, ab skorzystać z tego rozwiązania w przypadku, gdy całkowita kwota zadłużenia jest wyższa niż wartość całego majątku, a trudna sytuacja nie wynika z winy konsumenta. Jeżeli sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, to kolejny można złożyć dopiero po 10 latach.

Upadłość konsumencka to dla wielu osób rozwiązanie, które pozwala anulować długi. Warto jednak zastanowić się nad złożeniem wniosku, ponieważ niesie za sobą dalsze konsekwencje. W takim przypadku najlepiej udać się do radcy prawnego, który pomoże podjąć odpowiednią decyzję oraz pomoże w przygotowaniu dokumentów.

źródło: radcowie-prawni.waw.pl – radca prawny Warszawa

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *