Type to search

Zapisz się na kurs i zostań operatorem żurawi samojezdnych!

Współcześnie znalezienie intratnej posady jest możliwe dzięki ukończeniu szybkiego kursu. Zapisz się na kurs i zostań operatorem żurawi samojezdnych! Jak wygląda kurs na operatora żurawi samojezdnych i jakie możliwości daje?

Czym są żurawie samojezdne?

Żurawie samojezdne, zwane także żurawiami samobieżnymi, to urządzenia dźwigowe na podwoziach samochodów ciężarowych lub specjalnie skonstruowanych podwoziach samojezdnych, które wykorzystywane są głównie w budownictwie do wszelkich prac związanych z przeładunkiem i czynności montażowych. Żuraw samojezdny składa się z wciągarek i wychylnego wysięgnika, który osadzony jest na kolumnie (obrotowym pomoście). Umożliwia to podnoszenie i opuszczanie ładunku oraz przemieszczanie. Żurawie samojezdne są przystosowane do pracy w trybie dźwigowym oraz transportowym. W trybie dźwigowym podwozie może być podnoszone na podporach, które są elementem żurawia. Nowoczesne żurawie samojezdne są wyposażone w wysięgnik teleskopowy i ich przystosowanie do działania w trybie dźwigowym jest w pełni zautomatyzowane.

Jak wygląda kurs na operatora żurawi samojezdnych?

Kurs pozwala na nabycie uprawnień z kategorii II Ż, do obsługi żurawi stacjonarnych, przewoźnych, przenośnych i samojezdnych.

Kursant pozyskuje zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną. Po skończonym kursie uczestnik potrafi prawidłowo szacować masę ładunku, dobierać zawiesia, a także wyznaczać trasę transportu. Kurs dostarcza wiedzy z zakresu bezpiecznej obsługi maszyny, z uwzględnieniem zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, a także szacowania ryzyka podczas przenoszenia ładunków.

Kurs operatora żurawi samojezdnych umożliwia przystąpienie do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i otrzymanie uprawnień wydawanych przez tę instytucję. Ocenie podlega prawidłowe wykonanie czynności związane z obsługą żurawia przed przystąpieniem do pracy, a następnie w czasie pracy oraz po skończonej pracy, w tym zwłaszcza umiejętności sterowania mechanizmami żurawia samojezdnego, sprawdzenie zabezpieczeń i hamulców. Dokument UDT w postaci legitymacji, uzyskany po zdanym egzaminie, ważny jest bezterminowo.

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby uzyskać uprawnienia operatora żurawi samojezdnych?

Wymagania dla kandydatów na operatora żurawi samojezdnych to:

  • wiek: 18 lat,
  • przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do odbycia kursu z obsługi żurawi samojezdnych,
  • prawo jazdy kat. C

Co daje kurs na operatora żurawi samojezdnych?

Uprawnienia UDT w zakresie obsługi żurawi samojezdnych znacząco podnoszą kompetencje na rynku pracy. Zwiększają szansę na zatrudnienie, zarówno w Polsce, jak i za granicą, głównie w branży budowlanej, mechanicznej. Uprawnienia nadane przez UDT, przetłumaczone na język angielski, są akceptowalne przez większość zagranicznych pracodawców.

Zarobki na stanowisku operatora żurawia samojezdnego są niemałe i zależą zwykle od ilości przeprowadzonych godzin, a także rosną wraz z okresem nabywania doświadczenia na tym stanowisku. Dodatkowe uprawnienia, na przykład na inne rodzaje żurawi (np. żurawie wieżowe) również mogą istotnie podnieść sumę miesięcznego wynagrodzenia. Nieustanny rozwój branży budownictwa daje szerokie możliwości zatrudnienia na stanowisku operatora żurawi samojezdnych. Dotacje unijne sprzyjają z kolei samodzielnej działalności. Nowoczesne technologie i coraz to nowsze pojazdy żurawi samojezdnych zapewniają bezpieczeństwo podczas wykonywania pracy. W pracy operatora żurawi samojezdnych istotny jest jednak stan zdrowia.

Inspirowane: akademia-efect.pl – kurs na podesty ruchome

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *