Type to search

Nie utylizuj odpadów medycznych na własną rękę

Zwykle pojęcie „odpady medyczne” kojarzymy tylko z działaniem szpitali, przychodni czy ośrodków zdrowia. Często zapominany, że tak naprawdę odpady medyczne nie są zarezerwowane tylko dla placówek służby zdrowia. Bywa nierzadko, że odpady medyczne powstają także w naszych gospodarstwach domowych. Przykładem powstawania tego rodzaju odpadów może być chociażby sytuacja, w której zranimy się np. podczas przygotowywania posiłku. Zużyte opatrunki są typowym odpadem medycznym, z którym możemy mieć kontakt na co dzień. Nie oszukujmy się – bardzo często lądują one w zwykłym koszu na śmieci pośród innych odpadów. Innymi przykładami odpadów medycznych są także zużyte plastry opatrunkowe, zużyte igły i strzykawki lub paski testowe do pomiary poziomu cukru we krwi oraz przeterminowane leki i te niezużyte w całości, itp.

Odpady medyczne – zagrożenia

Szacuje się, że w ciągu jednego roku na jedną osobę przypada około 2.5 kg odpadów medycznych. Najczęściej gospodarujemy nimi niewłaściwie. Podczas, gdy wydaje się nam, że pozbyliśmy się problemu z chwilą wrzucenia odpadu medycznego do kosza lub toalety, tak naprawdę problem właśnie może się zacząć. Nieutylizowane odpady medyczne mogą stanowić duże zagrożenie dla naszego zdrowia i środowiska, w którym żyjemy. Zużyte materiały opatrunkowe i inne mające kontakt z krwią lub wydzieliną ropną, mogą zawierać żywe drobnoustroje chorobotwórcze, które posiadają zdolność do przenoszenia materiału genetycznego, wywołującego groźne infekcje i choroby u ludzi lub zwierząt. Z kolei np. leki hormonalne, psychotropy, antybiotyki, jeśli dostaną się do wody, stanowią poważne zagrożenie dla ekosystemu. Znajdująca się w ich składzie substancja czynna wykazuje aktywność nawet przez kilkanaście miesięcy.

Odpady medyczne – profesjonalna utylizacja

Utylizacja odpadów medycznych prowadzona na własną rękę to stwarzanie zagrożenia dla własnego zdrowia oraz otoczenia. Tak naprawdę tylko zastosowanie utylizacji termicznej w specjalnie do tego przygotowanych spalarniach odpadów medycznych pozwoli na całkowite zlikwidowanie zagrożenia infekcyjnego oraz neutralizację związków chemicznych zawartych w lekach. Zasady dotyczące przechowywania, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych są jasno określone w aktach prawnych, między innymi w Rozporządzeniach Ministra Zdrowia oraz w innych ustawach. Odpady medyczne wytwarzane w domach powinny trafiać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, które prowadzą gminy. Różnego rodzaju placówki medyczne, powinny natomiast zdecydować się na usługi zaufanej firmy, która zajmuje się odbiorem i transportem odpadów, zakwalifikowanych zgodnie z przepisami prawa jako odpady medyczne.

Odpady medyczne utylizacja

Jedyną dozwoloną formą utylizacji odpadów medycznych jest spalanie. Należy jednak pamiętać, że powinno ono spełniać szereg wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia, opublikowanym 8 listopada 2016 r. Musi więc ono odbywać się profesjonalnie i w spalarniach specjalnie do tego przystosowanych, a nie w zwykłych prywatnych piecach. Podobnie rzecz ma się z pozostałymi metodami utylizacji, które są możliwe do przeprowadzenia tylko i wyłącznie w miejscach i przez osoby, do tego przygotowanych i wykwalifikowanych. Nie bagatelizujmy więc szkodliwości odpadów medycznych i co za tym idzie, nie utylizujmy ich na własną rękę. Zdecydujmy się na rozwiązanie bezpieczne i profesjonalne, tak aby zadbać o własne zdrowie i środowisko, w którym żyjemy.

Inspirowane: Ekoemka.com.pl – gospodarka odpadami medycznymi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *